.

Posts tagged ‘makro ekonomi islam’

BANK SENTRAL DALAM EKONOMI ISLAM

Pembahsan bank sentral dalam ekonomi Islam, tidak mungkin dilepaskan dari konsep baitul Maal yang oleh Nabi Muhammad Saw diperkenalkan pada awal misi kerasulannya. Secara umum baitul Maal merupakan perbendaharaan Negara berkaitan erat dengan pembiayaan masyarakat, iuran, dan belanja masyarakat dan sebagai perbendaharaan Negara. Baitul maal dapat dianggap sebagai model pertama lembaga keuangan Negara dalam Islam. (lebih…)

Iklan